24/7 Hotline (w sprawach serwisu): +48 660 702 702 / Biuro:+48 58 55 33 611biuro@giatech.pl
Kontakt

Aktualności

Ochrona Katodowa: Skuteczna Bariera Przeciwko Korozji

13 Luty 2024

Ochrona Katodowa: Skuteczna Bariera Przeciwko Korozji

Budowa stacji to inwestycja, która pochłania znaczne nakłady kapitałowe, czas i energię.
I jak w przypadku każdego przedsięwzięcia, kluczowe jest zapewnienie jej długotrwałego i bezawaryjnego funkcjonowania, aby stopa zwrotu utrzymywała się na zadowalającym poziomie. Aby to osiągnąć, konieczne jest zastosowanie profesjonalnych metod, które skutecznie przeciwdziałają szybkiej utracie wartości projektu oraz zapewniają trwałość zastosowanych urządzeń i konstrukcji.

W tym kontekście szczególną uwagę należy zwrócić na jedno z kluczowych wyzwań, które może znacząco wpłynąć na efektywność stacji – mianowicie korozję zbiorników. Przyjrzyjmy się temu problemowi oraz skutecznej barierze przeciwko niemu czyli ochronie katodowej.

Korodowanie zbiorników – przyczyny

Zniszczenie obiektów stalowych na skutek korozji jest w zasadzie tylko zależne od czasu i istnieje kilka głównych czynników przyspieszających ten proces.

Jak wiadomo grunt o znacznym odczynie kwasowym powodował będzie szybszą korozję zanurzonych w nim elementów, dlatego lepiej byłoby podjąć decyzję o stawianiu stacji tam, gdzie jest jak najmniejsze zagrożenie korozyjne, czyli w podłożu o odczynie zasadowym. Oczywiste jest też to, że nikt nie podejmuje decyzji o stawianiu obiektu na podstawie pH gleby (czy innych jej wskaźników typu natlenienie, temperatura, które też nie są bez znaczenia).

Charakterystyka środowiska elektrolitycznego to jeszcze nie wszystko, bo w każdym przewodniku (a takim jest też grunt) może się pojawić zjawisko prądów błądzących, tym większe im znajduje się bliżej dużych aglomeracji.

Prąd o natężeniu 1A w ciągu roku roztwarza 9 kg żelaza! (zgodnie z prawem Faraday’a). Wprawdzie trudno o takie wartości natężenia prądów błądzących, jednak przykład ten pokazuje, że są one czynnikiem niebagatelnym, jeśli chodzi o naruszenie stalowych konstrukcji zakopanych pod nawierzchnią stacji.

Jeszcze innym czynnikiem pobudzającym korozję są mikroorganizmy bytujące w glebie. Wreszcie – coś o czym rzadko się wspomina – niedociągnięcia ze strony konstrukcyjnej czy wykonawczej, które dają dogodne warunki do powstania korozji.

Ochrona katodowa – jedna metoda na wiele problemów

Techniką ochrony przed korozją, która sprawdzi się w przypadku każdego z wymienionych powyżej czynników jest ochrona katodowa.

Jest to metoda elektrochemiczna ochrony metali wykorzystująca zjawisko utleniania i analizy (rozkładu) związków chemicznych.

Najczęściej spotykanym systemem ochrony katodowej zbiorników jest ochrona z zewnętrznym źródłem zasilania. W tym wypadku chroniony metal staje się katodą w wymuszonym ogniwie, wokół którego rozmieszczone są anody. Na anodzie dochodzi do utlenienia (czyli korozji), na katodzie wówczas ma miejsce analiza (rozkład) związków chemicznych. Metal jest zabezpieczony, bo do zjawiska korozji zachodzi na anodzie.

Najskuteczniejszą ochroną katodową jest taka, która współwystępuje z tzw. ochroną bierną, czyli powłoką izolacyjną pokrywającą zbiornik.

Ochrona Katodowa

Pomiar Ochrony Katodowej

Współczesne systemy ochrony katodowej połączone są z układami pomiarowymi, które służą do oceny skuteczności zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. Pomiary skuteczności ochrony katodowej (niezwykle ważne z uwagi na zapobieganie awariom), zgodnie obowiązującymi przepisami przeprowadzane są okresowo, raz w roku, z zaleceniem wykonania między II a III kwartałem.

Ochrona katodowa może być z powodzeniem realizowana nie tylko na nowych zbiornikach, ale również na już istniejących, zarówno naziemnych, podziemnych, jak i zamieszczonych w wodzie.

Poprzez GIA Polska można zamówić realizację instalacji ochrony katodowej na zbiornikach. Pomiary jej skuteczności przeprowadzane są okresowo przez naszych pracowników.

Kontakt

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Pliki cookie są używane do personalizacji reklam.
Więcej informacji znajdziesz tu: Google Privacy & Terms